Akademie věd ČR Facebook

Mezolit severních Čech II

Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003–2015

600 

Cena bez DPH: 545 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: 22
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2017, 247 s.

ISBN 978-80-7254-005-7
ISSN 1801-7002

Detailní průzkum dvou regionů severních Čech kombinuje výsledky výzkumu prostředí (vegetace, fauna) pozdního glaciálu a holocénu v kontextu mezolitického osídlení.