Pracoviště Email Telefon
Sofka Stanislav Dolní Dunajovice

Mgr. Stanislav Sofka

Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů

Absolvoval studium oboru archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Momentálně realizuje doktorské studium v rámci smlouvy o spolupráci mezi Archeologickým ústavem v Brně a Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá se dobou římskou, konkrétně problematikou římsko-provinciální keramiky na území Moravy.

Zpět na seznam pracovníků