Pracoviště Email Telefon
Polanská Michaela Brno

Dr. Michaela Polanská

Středisko pro paleolit a paleoantropologii

Absolventka prehistorie-etnologie-antropologie na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne v Paříži. Disertační práci připravovala a obhájila ve spolupráci s laboratoří UMR 7041 – Équipe Ethnologie préhistorique, CNRS.

Od roku 2019 působí na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně (spolupráce zahájena v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů). Ve své práci se zabývá kulturami mladého paleolitu ve střední Evropě. Její vědecký výzkum je zaměřen na charakterizaci operačních řetězců výroby kamenné industrie, technik štípání a typů nástrojů. Tento přístup umožňuje diskutovat techno-ekonomické aspekty a nabídnout socio-kulturní interpretaci studovaných lidských skupin.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků