Workplace Email Phone
Tejral Jaroslav Brno

doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

Research Centre for the Roman Period and the Migration Period

Po studiu archeologie na brněnské univerzitě nastoupil v roce 1959 na Archeologický ústav, kde působil od roku 1981 jako vedoucí Střediska pro dobu římskou a dobu stěhování národů. V letech 1990- 1998 zastával funkci ředitele ústavu. Účastnil se řady mezinárodních projektů, podílel se na přípravě mnoha tuzemských i zahraničních výstav a univerzitní výuce. Je autorem šesti monografií a více než 170 odborných článků a publikací. Stal se korespondujícím a čestným členem řady evropských archeologických institucí (např. německého Archeologického ústavu; rakouské Akademie věd; rakouského Archeologického ústavu; Polské archeologické společnosti; Conseil Permanent de l´Union internationale des Sciences Préhistoriques).

Přední odborník na dobu římskou (zejména v oblastech vztahů Říma s germánskými kmeny) a na archeologii pozdně antických provincií; nestor studia období stěhování národů na Moravě. Obnovitel a dlouholetý vedoucí výzkumu římské lokality Mušov v 80. a 90. letech 20. století.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

Zpět na seznam pracovníků